Kind en Geloven                       Vorige


De werkgroep Kind en geloof MIDDENBOUW verzorgt de kindercatechese voor 9 tot 11 jarigen.

Alle kinderen die in de kerk van Riel hun eerste communie hebben gedaan, worden uitgenodigd deel te nemen aan deze vorm van kindercatechese. Onze catecheseprojecten omvatten drie jaar, de jaren tussen eerste communie en vormsel. Per jaar komen de kinderen een zestal keren in de kerk bijeen onder leiding van de werkgroep.

Contactpersoon: Jolanda Huijben-Verhoeven, Spaansehoek 2, 5133 NJ Riel.