Kind en Geloven             Vorige

 


 

 

 

De werkgroep Kind en geloof BOVENBOUW verzorgt de voorbereiding op het vormsel.

In groep 8 van de basisschool worden de kinderen, die de eerste communie gedaan hebben, uitgenodigd om gevormd te worden.
Middels groepsbijeenkomsten worden de kinderen voorbereid. Deze bijeenkomsten vinden plaats in de kerk.
Aan de hand van een katecheseproject maken ze nader kennis met Jezus, de bijbel en de kerk.

 

Contactpersoon: Marlijn van Gorp-Huijben, 't Hoefke 1a, 5133 NA Riel.